Nieuwegein

Communicatie naar de bewoners over verschillende onderwerpen. Van afvalscheiding tot afkoppelen van hemelwaterafvoer.